Аспиранты

Калугін Олег Володимирович

Калугін Олег Володимирович

Науковий керівник: проф., к.і.н. С. М. Куделко; спеціальність: 032 "Історія та археологія"

Тема дослідження: "Історія викладання історії первісного суспільства і археології у Харківському університеті"


Кириченко Максим Іванович

Кириченко Максим Іванович

Науковий керівник: проф., к.і.н. С. М. Куделко; спеціальність: 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Тема дослідження: "Сіверяни — від племінного союзу до інтеграції в давньоруську народність: проблеми історіографії"


Мар'єнко Микита Юрійович

Мар'єнко Микита Юрійович

Науковий керівник: проф., д.і.н. С. І. Посохов; спеціальність: 032 "Історія та археологія"

Тема дослідження: "Дуель в Російській імперії: дискурсивний, соціальний та етичний аспекти"


Михайлов Олександр Володимирович

Михайлов Олександр Володимирович

Науковий керівник: доц., к.і.н. О. Г. Павлова; спеціальність: 032 "Історія та археологія"

Тема дослідження: "Діяльність Харківського відділення Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) по виявленню, збереженню та популяризації дорадянських пам’яток (1966-1991)"


Янкул Олексій Миколайович

Янкул Олексій Миколайович

Науковий керівник: проф., к.і.н. С. М. Куделко; спеціальність: 032 "Історія та археологія"

Тема дослідження: "Харківський календар" (1869–1917) як історичне та історіографічне джерело"