Робочі програми курсів

Актуальні проблеми археології України

// В. В. Скирда

Анотація


Археографія

// О. Г. Павлова

Анотація


Археологія

// В. В. Скирда

Анотація


Архівознавство

// О. Д. Каплін

Анотація


Вступ до спеціальності

// Ю.А. Кисельова, С.І. Посохов

Анотація


Джерелознавство

// О.Д. Каплін

Анотація


Документознавство

// О. Г. Павлова

Анотація


Етнічний склад давнього населення України

// В. В. Скирда

Анотація


Історична антропологія

// О. Г. Павлова

Анотація


Історична географія

// С. М. Куделко

Анотація


Історична психологія

// С.М. Куделко

Анотація


Історичне краєзнавство

// О. Г. Павлова

Анотація


Історіографія археології

// В. В. Скирда

Анотація


Історія архівної справи

// О. Г. Павлова

Анотація


Історія первісного суспільства

// В. В. Скирда

Анотація


Комп’ютерна техніка в архівній справі

// О. Г. Павлова

Анотація


Методи історичного дослідження

// С. М. Куделко

Анотація


Методика викладання історії в школі

// В. Ю. Іващенко

Анотація


Методологія освіти в ХХІ столітті

// Ю. А. Кісельова

Анотація


Музеєзнавство

// С. М. Куделко

Анотація


Основи історіографії

// С.І. Посохов

Анотація


Основи мистецтвознавства

// О. Г. Павлова

Анотація


Проблеми менеджменту в архівній справі

// В. Ю. Іващенко

Анотація


Проблеми охорони і реставрації пам’яток історії та культури

// О. Г. Павлова

Анотація


Проблеми хозарської археології

// В. В. Скирда

Анотація


Релігієзнавство

// О. Д. Каплін

Анотація


Слов'янська археологія

// В. В. Скирда

Анотація


Спеціальні історичні дисципліни

// В. Ю. Іващенко

Анотація


Теорія й методика архівної справи

// О.Д. Каплін

Анотація


Українська історіографія

// С.І. Посохов

Анотація


Усна історія: теорія і практика

// В. Ю. Іващенко

Анотація


Фактори успішного працевлаштування за фахом

// Ю. А. Кісельова

Анотація